škola a učitelé

Prevence pro třídní kolektivy, podpůrná skupina pro pedagogy, individuální poradenství a metodické vedení, vzdělávání.

děti, dospívající a rodiny

Poradenství, seberozvojové skupiny, základní informace o rizikovém chování.

NABÍZÍME:

  • CERTIFIKOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY

    Certifikované preventivní programy pro třídní kolektivy - všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ Brno město a venkov.

  • PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

    Odborné psychologické poradenství v celém spektru projevů rizikového chování dětí a mládeže (adiktologie, šikana, záškoláctví apod.) pro rodiče, děti mládež i pro celé rodiny.

  • VZDĚLÁVÁNÍ

    Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování a metodickou podporu pro ŠMP a ostatní pedagogy.

adresář služeb jmk

v oblasti prevence rizikového chování je ke stažení zde.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Dokument Podmínky spolupráce se školami a školskými zařízeními je ke stažení zde.


E-poradna

Napište nám, ozveme se Vám co nejdříve.
E-PORADNA