odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Brno, p.o.

Číslo datové schránky: nrk5vhw

Adresa: Sládkova 45, 613 00 Brno

OBJEDNÁVÁNÍ:

Vedoucí pracoviště:
PhDr. Lenka Skácelová

psycholog, oblastní metodik prevence pro region Brno – město a Brno – venkov

Telefon: 603 885 663 (možno volat v pracovní dny do 17 hodin)

Email: lenka.skacelova@pppbrno.cz

Individuálním klientům nabízíme odbornou psychologickou péči v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – např. užívání návykových látek, obtíže ve vztazích s vrstevníky, šikana, netolismus, agresivita, záškoláctví a s tím související výchovné, vztahové a rodinné potíže.

  • Poradenství pro rodiče, děti a dospívající.
  • Poradenství pro rodiny a rodinná terapie.
  • Skupinové programy pro děti a dospívající.
  • Rodičovská skupina.
  • Krizová intervence.
  • Telefonické a e-mailové poradenství.
  • Zprostředkování kontaktů na ostatní odborná zařízení.

Poradenské služby jsou u nás pro klienty bezplatné.