Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Cílem tohoto materiálu je poskytnout školám a jejich pracovníkům, kteří se podílejí na školní prevenci rizikového chování, nástroj k tvorbě preventivního programu školy (zkráceně PPŠ nebo MPP).

Publikace sama o sobě nepředstavuje vlastní preventivní program. Nepopisuje konkrétní aktivity, ale nabízí obecné schéma, podle něhož je možné sestavit z různých typů konkrétních programů a intervencí odpovídající podobu preventivního programu. A propojit tak všechny preventivní komponenty realizované na úrovni školy do jednoho celku.

Předložený návrh má pouze orientační funkci a je jakýmsi vodítkem, jakým způsobem lze sestavit odpovídající preventivní program na míru konkrétní škole.

Vše podstatné naleznete v publikaci Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy v kapitole číslo 2 – Postup při zpracování minimálního preventivního programu.