Kyberbezpečno

Popis programu

Preventivní program žáky seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v kyberprostoru. Je určen pro žáky 3. – 5. tříd, ale přiučit se může úplně kdokoli.

Program je zaměřen na jednotlivé rizikové jevy, které se v online prostředí objevují. Cílem je rozšířit povědomí o těchto nebezpečích, naučit žáky způsoby, jak jim předcházet, případně jak řešit situace, kdy se s rizikovým jevem přímo setkají.

Program je rozdělen do jednotlivých témat, která je možné procházet postupně i jednotlivě v různém pořadí podle potřeby (lze přeskakovat, vybrat si pouze některé, číst pouze texty, které uživatel chce apod.).

Témata jsou různě časově náročná a programem žáky provází animovaní lektoři, kteří poskytují potřebné instrukce k průchodu tématem, navádí, co a kde konkrétně dělat.

Teoretická fakta jsou proložená hravými interaktivními úkoly, videi a tipy na další studium. Každé téma je zakončené kvízem, kde si může žák ověřit, co vše si zapamatoval.

Metodika je dostupná zdarma.

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primárná prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.