seberozvojové skupiny

Skupinové programy nabízíme klientům s obtížemi v oblasti sociálních vazeb a vlivů. Vycházíme z předpokladu, že skupina je silným zdrojem sociálního učení. Poskytuje jedinci srovnávací rámec pro jeho postoje a chování, učí jej přijímat obecné normy a ujasňovat si svou sociální roli. Účastníci našich skupin dostávají v průběhu programu podporu a zpětnou vazbu, získávají přímou sociální zkušenost a možnost ke korekci nefunkčních či kontraproduktivních projevů.

program pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ

program pro žáky 6. a 7. třídy ZŠ