Kazuistická setkání pro školní psychology

Anotace: Nabízíme cyklus pravidelných celoročních kazuistických seminářů zaměřených na témata objevující se v práci školního psychologa v oblastech primární prevence rizikového chování žáků, především pokud jde o psychologickou práci s třídními kolektivy (selektivní a indikovaná prevence) i individuální konzultace s žáky, rodiči či pedagogy (potíže ve vztazích se spolužáky, pozice oběti či agresora v rámci narušených třídních vztahů, adiktologická témata – experimentování s návykovými látkami, netolismus; témata související s duševním zdravím apod.).

Setkávání s kolegy v rámci nabízených seminářů Vám umožní sdílet pozitivní i negativní zkušenosti z praxe i profesní rozvoj ve zmíněných oblastech. Semináře mají přesah do supervize a duševní hygieny. Náplní seminářů je rozbor kazuistik přinesených účastníky s využitím bálintovských prvků i předávání odborných informací a zkušeností.

Semináře vedou psycholožky s mnohaletou praxí v oblasti školní prevence rizikového chování (práce s třídními kolektivy, individuální poradenství i rodinné terapie).

Cílová skupina: školní psychologové ZŠ, SŠ

Termíny setkání pro školní rok 2023/2024 : 29.4., 28.5., 25.6. (pravidelně poslední úterý v měsíci)

Časová dotace: 15:00 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7 května, 2024Unplugged
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 května, 2024kazuistický seminář pro ŠP
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 června, 2024kazuistický seminář pro ŠP
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31