KYBERBEZPEČNO

Popis programu

Preventivní program žáky seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v kyberprostoru. Je určen pro žáky 3. – 5. tříd, ale přiučit se může úplně kdokoli.

Program je zaměřen na jednotlivé rizikové jevy, které se v online prostředí objevují. Cílem je rozšířit povědomí o těchto nebezpečích, naučit žáky způsoby, jak jim předcházet, případně jak řešit situace, kdy se s rizikovým jevem přímo setkají.

Program je rozdělen do jednotlivých témat, která je možné procházet postupně i jednotlivě v různém pořadí podle potřeby (lze přeskakovat, vybrat si pouze některé, číst pouze texty, které uživatel chce apod.).

Témata jsou různě časově náročná a programem žáky provází animovaní lektoři, kteří poskytují potřebné instrukce k průchodu tématem, navádí, co a kde konkrétně dělat.

Teoretická fakta jsou proložená hravými interaktivními úkoly, videi a tipy na další studium. Každé téma je zakončené kvízem, kde si může žák ověřit, co vše si zapamatoval.

Je velmi vhodné na program navázat diskusí a aktivitami ve vyučování pod dohledem učitele (viz metodika pro učitele níže).

DŮLEŽITÉ!

Pohyb v prostředí kurzu je ovládán počítačovou myší a především tzv scrollováním (viz obrázek napravo), kterým uživatel posouvá kurz dále. Je možné využít i touchpadu (či trackpadu) na notebooku, ale výsledek pravděpodobně nebude tolik uživatelsky příjemný.

Další ovládací prvky kurzu jsou aktivované přejetím myší přes ně, či kliknutím

Pro seznámení s ovládáním kurzu a vysvětlením jednotlivých ovládacích prvků, klikněte na tlačítko OVLÁDÁNÍ KURZU. Pokud chcete spustit kurz samotný, klikněte na tlačítko SPUSTIT PROGRAM.

Už jste program zkoušeli? Přejděte rovnou na přehled témat: