pro pedagogy a školní metodiky prevence

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

INDIV. PORADENSTVÍ

A METODICKÁ PODPORA

ŠKOLNÍ METODICI PREVENCE

VZDĚLÁVÁNÍ

podpůrná skupina

pro pedagogy

SKUPINOVÉ AKTIVITY

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

A METODICKÁ PODPORA

ŠKOLNÍ METODICI PREVENCE

VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

podpůrná skupina

pro pedagogy

SKUPINOVÉ AKTIVITY