NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Místo konání všech seminářů: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Semináře jsou pro účastníky bez poplatku (hrazeno z dotace MŠMT). Kapacita místnosti je omezená (max. 20 účastníků), přihlášky jsou řazeny dle data přijetí.

Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

cyklus kazuistických seminářů pro školní psychology zaměřený na témata z oblasti primární prevence rizikového chování

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA

Anotace: Nabízíme cyklus pravidelných celoročních kazuistických seminářů zaměřených na témata objevující se v práci školního psychologa v oblastech primární prevence rizikového chování žáků , především pokud jde o psychologickou práci s třídními kolektivy (selektivní a indikovaná prevence) i individuální konzultace s žáky, rodiči či pedagogy (potíže ve vztazích se spolužáky, pozice oběti či agresora v rámci narušených třídních vztahů, adiktologická témata – experimentování s návykovými látkami, netolismus atd., témata související s duševním zdravím apod.).

Setkávání s kolegy v rámci nabízených seminářů umožní praktikujícím školním psychologům sdílení pozitivních i negativních zkušeností z praxe a profesní rozvoj ve zmíněných oblastech. Semináře mají přesah do supervize a duševní hygieny. Náplní seminářů je rozbor kazuistik přinesených účastníky s využitím bálintovských prvků i předávání odborných informací a zkušeností. Semináře vedou psycholožky s mnohaletou praxí v oblasti školní prevence rizikového chování (práce s třídními kolektivy, individuální poradenství a rodinná terapie).

Vhodná je účast na všech setkáních , skupina bude fungovat jako uzavřená či polouzavřená (dle počtu zájemců a domluvy na úvodním setkání).

Cílová skupina: školní psychologové ZŠ i SŠ

Termín: 28.3., 25.4., 30.5. 2023. Další termíny, včetně těch pro školní rok 2023/24, budou upřesněny s účastníky.

Časová dotace: 15:00 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Místo konání: PPP Brno, pracoviště Sládkova 45

Cena: zdarma, semináře jsou financovány z dotace MŠMT

Práce s třídním kolektivem na 1. stupni ZŠ v rámci skupinových aktivit

Anotace: Seminář je určen pro pedagogy, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet aktivity pro práci s třídními kolektivy. Jednotlivé aktivity nabízí možnosti a způsoby, jak pracovat s třídními kolektivy, jejichž cílem je zejména budování zdravých vztahů a atmosféry spolupráce. Součástí semináře je také předání základních teoretických poznatků pro využívání skupinových aktivit při práci s třídním kolektivem.

Cílová skupina: pedagogové 1. stupně ZŠ, školní psychologové

Termín: 11.5.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:30 hod.

Lektoři semináře: Mgr. Michaela Řihánková, Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ JE 10 OSOB. Při menším počtu zájemců bude nabídka přesunuta na podzim.

Metodika nprevence

Anotace: Metodika nPrevence – ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek je určena především žákům 7.-9.tříd ZŠ a víceletých gymnázií . Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. Součástí metodiky je manuál pro pedagogy, kteří budou realizovat program.

Celkem čtyři 45minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Koncovým realizátorem je vyškolený preventivní pracovník školy. Kurz je založen na interaktivním přístupu, budou využívány modelové situace, nácvik aktivit a diskuze s účastníky.

Cílová skupina: pedagogové 2. stupně ZŠ (např. se zaměřením na biologii, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu), výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové

Termín: 26.5.2023

Časová dotace: 8:30 – 12:00 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Kočičí zahrada pro mš

Anotace: Díky semináři „Kočičí zahrada“ se naučíte (nebo si rozšíříte) své dovednosti pro práci s předškolními dětmi z mateřských škol (ve věku 5 – 6 let) v oblasti rozvoje jejich sociálních dovedností v kontextu prevence rizikového chování.

Metodika „Kočičí zahrada“ je složena z dvanácti lekcí. Každou z nich tvoří samotný příběh z kočičí zahrady, jejíž obyvatelé prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy.

Naučíte se pracovat s jednotlivými lekcemi dle připraveného metodického postupu (manuálu), který nabízí jednotnou strukturu pro každou lekci – s uvedením konkrétních cílů, aktivit a pomůcek nezbytných pro další práci s dětmi. Rovněž si osvojíte, jak používat konkrétní otázky, které téma dále rozvíjí, pomáhají dětem se nad situací zamýšlet a řešit ji, a také se naučíte program evaluovat.

Cílová skupina: pedagogové MŠ (předškolní oddělení)

Termín: 29.5.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Anotace: Díky semináři „Kočičí zahrada“ se naučíte (nebo si rozšíříte) dovednosti pro práci s předškolními dětmi z mateřských škol (ve věku 5 – 6 let) v oblasti rozvoje jejich sociálních dovedností v kontextu prevence rizikového chování. Metodika „Kočičí zahrada“ je složena z dvanácti lekcí. Každou z nich tvoří samotný příběh z kočičí zahrady, jejíž obyvatelé prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy.

Naučíte se pracovat s jednotlivými lekcemi dle připraveného metodického postupu (manuálu), který nabízí jednotnou strukturu pro každou lekci – s uvedením konkrétních cílů, aktivit a pomůcek nezbytných pro další práci s dětmi. Rovněž si osvojíte, jak používat konkrétní otázky, které téma dále rozvíjí, pomáhají dětem se nad situací zamýšlet a řešit ji, a také se naučíte program evaluovat.

Cílová skupina: pedagogové MŠ (předškolní oddělení)

Termín: 29.5.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:00 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

V kalendáři níže je nutné zvolit správný termín Vámi zvoleného vzdělávání! Termíny jednotlivých seminářů jsou uvedeny vždy u konkrétního semináře (viz výše).

Po naplnění kapacity semináře již nebude možné přihlásit se na daný seminář.
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
Leden 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Únor 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Březen 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Červen 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pROSÍME VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: