jihomoravská konference primární prevence rizikového chování 2021

"SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI -

zúročení zkušeností (nejen) z období distanční formy vzdělávání"

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Termín konání: 11. 11. 2021

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2021

Konference je bez účastnického poplatku.

Kontaktní osoby:

Telefon: 548 526 802

Mobil: 723 252 765

REALIZÁTOŘI KONFERENCE

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

odloučené pracoviště PPP Brno, p.o.

Sládkova 45, 613 00 Brno

email: sladkova@pppbrno.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor školství – oddělení prevence a volnočasových aktivit

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno; pracoviště Cejl 73

tel: 541 658 310

http://www.kr-jihomoravsky.cz

DŮLEŽITÉ!

Konference se bude konat s ohledem na aktuální epidemiologická opatření buď v prostorách VIM na Hybešově 15, Brno nebo bude probíhat on-line.

Přihlášení účastníci budou v týdnu před konferencí informováni o formě uskutečnění konference, případně o podrobnostech připojení ke konferenci.

Podrobný program bude k dispozici ZDE od 20. 10. 2021.

Po konferenci obdrží účastníci kromě materiálů a prezentací od vystupujících také potvrzení o účasti na konferenci.