Pro děti, dospívající a rodiny

Poskytujeme bezplatné individuální poradenství a skupinové aktivity pro děti, dospívající a rodiče.  

PORADENSTVÍ

SKUPINOVÉ AKTIVITY

PODPŮRNÁ SKUPINA

PRO RODIČE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

O RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ