PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO střední školy

PROGRAMY VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy v Poradenském centru jsou interaktivní, zážitkové, kladou důraz na aktivní spolupráci účastníků a využívají hry v procesu poznávání.

Objednat třídní kolektiv na program můžete osobně nebo telefonicky na čísle 548 526 802, nebo 723 252 765.

Pro závazné objednání je nezbytné doručení žádosti (minimálně 14 dní předem) na email sladkova@pppbrno.cz.

PROGRAMY SELEKTIVNÍ A INDIKOVANÉ PREVENCE

V případě vašeho zájmu o program SELEKTIVNÍ či INDIKOVANÉ primární prevence je před programem NUTNÁ osobní konzultace s třídním učitelem, na které bude dohodnuta konkrétní podoba programu, časový rozsah, cíle společné práce a podmínky realizace programu.

Termín osobní konzultace je možné si domluvit telefonicky u sociální pracovnice na čísle 548 526 802, nebo 732 252 765.

Dokument Podmínky spolupráce se školami a školskými zařízeními je ke stažení zde.

Žádost o realizaci programu všeobecné a selektivní primární prevence zde.

NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO SŠ