poradenství

Individuálním klientům nabízíme odbornou psychologickou péči v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – např. užívání návykových látek, obtíže ve vztazích s vrstevníky, šikana, netolismus, agresivita, záškoláctví a s tím související výchovné, vztahové a rodinné potíže.

  • Poradenství pro rodiče, děti a dospívající.
  • Poradenství pro rodiny a rodinná terapie.
  • Skupinové programy pro děti a dospívající.
  • Rodičovská skupina.
  • Krizová intervence.
  • Telefonické a e-mailové poradenství.
  • Zprostředkování kontaktů na ostatní odborná zařízení.

Poradenské služby jsou u nás pro klienty bezplatné.

OBJEDNÁVÁNÍ