NÁŠ TÝM

PhDr. Lenka Skácelová

vedoucí pracoviště

metodik města Brna pro prevenci rizikových forem chování ve školách

člen protidrogové komise Magistrátu města Brna

Mgr. Lenka Macková

odborné psychologické poradenství

práce s rodinným systémem

vedení seberozvojových skupin

lektorka preventivních programů pro žáky SŠ a SOU

lektorka vrstevnického programu (peer program)

Mgr. Anna Aujezká

odborné psychologické poradenství

práce s rodinným systémem, vedení seberozvojových skupin

lektorka preventivních programů pro žáky SŠ a SOU

lektorka vrstevnického programu (peer program)

Mgr. Jana Ferdová

odborné psychologické poradenství

vedení seberozvojových skupin

lektorka preventivních programů pro žáky ZŠ, regionu Brno-město a Brno-venkov

lektorka vrstevnického programu (peer program)

Jitka Lolková, DiS.

administrativní a spisová pracovnice

koordinátorka objednávání preventivních programů a klientů

zajištění exkurzí do zařízení

emailové poradenství

Mgr. Michaela Řihánková

psycholog

odborné psychologické poradenství

vedení seberozvojových skupin

lektorka preventivních programů pro žáky ZŠ

lektorka vrstevnického programu (peer program)

Mgr.Tereza Barnatová

sociální pedagog

vedení seberozvojových skupin

lektor preventivních programů pro žáky ZŠ

lektor vrstevnického programu (peer program)

Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

vedení seberozvojových skupin

lektor preventivních programů pro žáky ZŠ

lektor vrstevnického programu (peer program)

administrace projektů

webdesign

Externí spolupracující:

Mgr. Lenka Cupalová

vedení seberozvojových programů

speciální pedagog na pracovišti Hybešova, Brno

Supervizorem týmu je PhDr. Jiří Broža.