NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Místo konání všech seminářů: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Semináře jsou pro účastníky bez poplatku. Kapacita místnosti je omezená (max. 20 účastníků), přihlášky jsou řazeny dle data přijetí.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY

Anotace: Seminář je určen výhradně pro školní psychology ze základních a středních škol. Cílem semináře je seznámit účastníky s jednou z možností, jak mapovat vztahy v třídním kolektivu a zároveň pracovat na jejich změně. Tato forma práce je inspirovaná metaforou Ostrova rodiny (Z. Rieger, H. Vyhnálková). Nabízíme základní seznámení s dynamikou vývoje vztahů v třídním kolektivu; seznámení se zmíněnou metaforou Ostrova rodiny a principy práce s ní; využití metafory k mapování struktury a dynamiky vztahů v třídním kolektivu; praktický nácvik práce s touto metodou.

Cílová skupina: školní psychologové základních a středních škol

Termín: 6. 10. 2022

Začátek semináře: 13:00 – 16:15 hod.

Lektor semináře: Mgr. Lenka Macková, Mgr. Anna Aujezká

Práce s žáky na 2. stupni ZŠ v rámci skupinových aktivit

Anotace: Seminář je určen pro pedagogy, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet aktivity pro práci s třídními kolektivy. Jednotlivé aktivity nabízí možnosti a způsoby, jak pracovat s třídními kolektivy s cílem budování zdravých vztahů a atmosféry spolupráce. Součástí semináře je také předání základních teoretických poznatků pro využívání skupinových aktivit při práci s třídním kolektivem.

Cílová skupina: pedagogové 2. stupně ZŠ

Termín: 11. 10. 2022

Začátek semináře: 12:30 – 16:15 hod.

Lektor semináře: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný, Mgr. Michaela Řihánková

Role a kompetence třídního učitele pro práci se třídou I.

Anotace:
Seminář se bude věnovat tématům spojeným s rolí třídního učitele v prevenci rizikového chování žáků – role třídního učitele a jeho vliv na utváření zdravých vztahů v třídním kolektivu, včasná identifikace rizik, signály narušených vztahů mezi žáky, nastavení podpůrných opatření a intervence třídního učitele k jednotlivci či třídnímu kolektivu, komunikace s žáky, možnosti a limity třídního učitele v oblasti utváření sociálního klimatu třídy, mapování zdrojů vnitřní i vnější podpory třídního učitele.
Seminář je vedený jako interaktivní, s možností diskuse a aktivního zapojení účastníků.

Cílová skupina: třídní učitelé SŠ

Termín: 24. 10. 2022

Začátek semináře: 12:30 – 16:45 hod.

Lektor semináře: Mgr. Lenka Macková, Mgr. Anna Aujezká

Role a kompetence třídního učitele pro práci se třídou II.

Anotace: Fokus je na práci třídních učitelů a hledání zdrojů vnější a vnitřní podpory pro jejich práci, podpůrná opatření pro práci pedagogů (1., 2. a 3. stupeň) dle vyhodnocení míry rizika v třídním kolektivu, limity v práci pedagoga, téma emocí a jejich zvládání, komunikace v náročných situacích aj. Seminář je určen pro jinou skupinu zájemců než I.

Cílová skupina: třídní učitelé ZŠ

Termín: 1. 11. 2022

Začátek semináře: 12:30 – 16:45 hod.

Lektor semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jana Ferdová

Základy zvládání náročných situací ve školním prostředí – téma podpory duševního zdraví

Anotace: V rámci podpory duševního zdraví se zaměříme na strategie rozvoje životních dovedností u žáků i pedagogů a sdílení dobré praxe při zvládání náročných situací v práci třídních učitelů, včetně komunikace s žáky a rodiči.

Cílová skupina: třídní učitelé ZŠ, ŠMP

Termín: 8. 11. 2022

Začátek semináře: 12:00 – 16:15 hod.

Lektor semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jana Ferdová

Metodika kurzu Kyberbezpečno

Anotace: Metodika pro pedagogické pracovníky, která rozšiřuje možnosti práce s využitím online kurzu do primární prevence na škole pro stanovenou cílovou skupinu. Metodika poskytuje teoretický rámec této problematiky, a také nabízí další aktivity, kterými je možné na tento program navázat.

Cílová skupina: pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Termín: 7. 12. 2022

Začátek semináře: 12:30 – 14:00 hod.

Lektor semináře: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný, Mgr. Michaela Řihánková
V kalendáři níže je nutné zvolit správný termín Vámi zvoleného vzdělávání! Termíny jednotlivých seminářů jsou uvedeny vždy u konkrétního semináře (viz výše).

Po naplnění kapacity semináře nebude možné přihlásit se na daný seminář.
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
Říjen 2022
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
06 Říjen 2022SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY​
6
7
8
9
10
11 Říjen 2022PRÁCE S ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ V RÁMCI SKUPINOVÝCH AKTIVIT​
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Říjen 2022Role a kompetence třídního učitele pro práci se třídou I.
24
25
26
27
28
29
30
31
Listopad 2022
PÚSČPSN
01 Listopad 2022Role a kompetence třídního učitele pro práci se třídou II.
1
2
3
4
5
6
7
08 Listopad 2022Základy zvládání náročných situací ve školním prostředí – téma podpory duševního zdraví
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prosinec 2022
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
07 Prosinec 2022METODIKA KURZU KYBERBEZPEČNO​
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31