NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

SEMINÁŘE jsou pro účastníky BEZ POPLATKU (hrazeno z dotace MŠMT). Kapacita místnosti je omezená (max. 20 účastníků), přihlášky jsou řazeny dle data přijetí.

Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Kazuistická setkávání pro školní psychology

Anotace: Nabízíme cyklus pravidelných celoročních kazuistických seminářů zaměřených na témata objevující se v práci školního psychologa v oblastech primární prevence rizikového chování žáků, především pokud jde o psychologickou práci s třídními kolektivy (selektivní a indikovaná prevence) i individuální konzultace s žáky, rodiči či pedagogy (potíže ve vztazích se spolužáky, pozice oběti či agresora v rámci narušených třídních vztahů, adiktologická témata – experimentování s návykovými látkami, netolismus atd., témata související s duševním zdravím apod.).

Setkávání s kolegy v rámci nabízených seminářů Vám umožní sdílet pozitivní i negativní zkušenosti z praxe i profesní rozvoj ve zmíněných oblastech. Semináře mají přesah do supervize a duševní hygieny. Náplní seminářů je rozbor kazuistik přinesených účastníky s využitím bálintovských prvků i předávání odborných informací a zkušeností.

Semináře vedou psycholožky s mnohaletou praxí v oblasti školní prevence rizikového chování (práce s třídními kolektivy, individuální poradenství i rodinné terapie).

Cílová skupina: školní psychologové ZŠ, SŠ

Termíny setkání: 26.9., 17.10. 2023 (další termíny budou vypsány od ledna 2024 – pravidelně poslední úterý v měsíci)

Časová dotace: 15:00 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Práce s třídním kolektivem na 2. stupni ZŠ v rámci skupinových aktivit

Anotace: Seminář je určen pro pedagogy, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet aktivity pro práci s třídními kolektivy. Jednotlivé aktivity nabízí možnosti a způsoby, jak pracovat s třídními kolektivy s cílem budování zdravých vztahů a atmosféry spolupráce ve třídě. Součástí semináře je také předání základních teoretických poznatků pro využívání skupinových aktivit při práci s třídním kolektivem.

DOPORUČUJEME POHODLNÉ OBLEČENÍ.

Cílová skupina: pedagogové 2. stupně ZŠ, školní psychologové

Termín: 25.9.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:30 hod.

Lektoři semináře: Mgr. Michaela Řihánková, Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ JE 10 OSOB. Při menším počtu zájemců bude nabídka přesunuta na pozdější termín.

Kočičí zahrada

Anotace: Díky semináři „Kočičí zahrada“ se naučíte (nebo si rozšíříte) své dovednosti pro práci s dětmi mladšího školního věku v oblasti rozvoje jejich sociálních dovedností v kontextu prevence rizikového chování.

Metodika „Kočičí zahrada“ je složena z dvanácti lekcí. Každou z nich tvoří samotný příběh z kočičí zahrady, jejíž obyvatelé prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy.

Naučíte se pracovat s jednotlivými lekcemi dle připraveného metodického postupu (manuálu), který nabízí jednotnou strukturu pro každou lekci – s uvedením konkrétních cílů, aktivit a pomůcek nezbytných pro další práci s dětmi. Rovněž si osvojíte, jak používat konkrétní otázky, které téma dále rozvíjí, pomáhají dětem se nad situací zamýšlet a řešit ji, a také se naučíte program evaluovat.

Cílová skupina: pedagogové 1. stupně ZŠ (ideálně 2., 3., 4. třída)

Termín: 27.9.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže

primární prevence v mateřské škole

Anotace: Cílem semináře je podpora zdravého životního stylu, předcházení vzniku a rozvoje rizikového chování u dětí v mateřských školách dle znalosti zmíněného prostředí. Nastavení preventivního plánu pro cílovou skupinu předškolních dětí v MŠ.

Cílová skupina: pedagogové MŠ

Termín: 19.10.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:30 hod.

Lektorka semináře: Mgr. Iva Burešová

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže

Proč se tak chová?

Anotace: V současné době si učitelé ve školách stěžují, že přibývá dětí, které se chovají „divně“, a oni nevědí, jak s touto „divností“ pracovat, jak s těmito dětmi komunikovat. Výsledkem této bezradnosti je časté trestání těchto dětí, čímž se situace jen zhoršuje. Seminář se zaměřuje na příčiny „divnosti“, nabízí možnosti, jak s těmito dětmi efektivně pracovat.

Cílová skupina: pedagogové ZŠ, SŠ

Termín: 8.11.2023

Časová dotace: 8:30 – 15:30 hod.

Lektoři semináře: Mgr. Karel Opravil, Mgr. Marek Tvrdoň

Místo konání semináře: AULA Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, 602 00 Brno – střed

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže

Vedení třídnických hodin

Anotace: Cílem programu je seznámit účastníky s konkrétní metodikou napomáhající aktivně utvářet a podporovat zdravé vztahy v nově vzniklých třídních kolektivech, prezentovat teoretické poznatky uvedené do souvislosti s praktickými situacemi ze školní praxe.

Cílová skupina: pedagogové ZŠ

Termín: 13.11.2023

Časová dotace: 9:30 – 13:00 hod.

Lektorka semináře: Mgr. Iva Burešová

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže

V kalendáři níže je nutné zvolit správný termín Vámi zvoleného vzdělávání! Termíny jednotlivých seminářů jsou uvedeny vždy u konkrétního semináře (viz výše).

Po naplnění kapacity semináře již nebude možné přihlásit se na daný seminář.
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
Leden 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Únor 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Březen 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Říjen 2023Kazuistický seminář pro ŠP
17
18
19 Říjen 2023Primární prevence v MŠ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Listopad 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
08 Listopad 2023Proč se tak chová?
8
9
10
11
12
13 Listopad 2023Vedení třídnických hodin
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prosinec 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31