NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Místo konání všech seminářů: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Semináře jsou pro účastníky bez poplatku (hrazeno z dotace MŠMT). Kapacita místnosti je omezená (max. 20 účastníků), přihlášky jsou řazeny dle data přijetí.

Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

cyklus kazuistických seminářů pro školní psychology zaměřený na témata z oblasti primární prevence rizikového chování

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA

Anotace: Nabízíme cyklus pravidelných celoročních kazuistických seminářů zaměřených na témata objevující se v práci školního psychologa v oblastech primární prevence rizikového chování žáků , především pokud jde o psychologickou práci s třídními kolektivy (selektivní a indikovaná prevence) i individuální konzultace s žáky, rodiči či pedagogy (potíže ve vztazích se spolužáky, pozice oběti či agresora v rámci narušených třídních vztahů, adiktologická témata – experimentování s návykovými látkami, netolismus atd., témata související s duševním zdravím apod.).

Setkávání s kolegy v rámci nabízených seminářů umožní praktikujícím školním psychologům sdílení pozitivních i negativních zkušeností z praxe a profesní rozvoj ve zmíněných oblastech. Semináře mají přesah do supervize a duševní hygieny. Náplní seminářů je rozbor kazuistik přinesených účastníky s využitím bálintovských prvků i předávání odborných informací a zkušeností. Semináře vedou psycholožky s mnohaletou praxí v oblasti školní prevence rizikového chování (práce s třídními kolektivy, individuální poradenství a rodinná terapie).

Vhodná je účast na všech setkáních , skupina bude fungovat jako uzavřená či polouzavřená (dle počtu zájemců a domluvy na úvodním setkání).

Cílová skupina: školní psychologové ZŠ i SŠ

Termín: 28.3., 25.4., 30.5. 2023. Další termíny, včetně těch pro školní rok 2023/24, budou upřesněny s účastníky.

Časová dotace: 15:00 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Místo konání: PPP Brno, pracoviště Sládkova 45

Cena: zdarma, semináře jsou financovány z dotace MŠMT

Metodika nprevence

Anotace: Metodika nPrevence – ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek je určena především žákům 7.-9.tříd ZŠ a víceletých gymnázií . Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. Součástí metodiky je manuál pro pedagogy, kteří budou realizovat program.

Celkem čtyři 45minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Koncovým realizátorem je vyškolený preventivní pracovník školy. Kurz je založen na interaktivním přístupu, budou využívány modelové situace, nácvik aktivit a diskuze s účastníky.

Cílová skupina: pedagogové 2. stupně ZŠ (např. se zaměřením na biologii, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu), výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové

Termín: 26.5.2023

Časová dotace: 8:30 – 12:00 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Kočičí zahrada pro mš

Anotace: Díky semináři „Kočičí zahrada“ se naučíte (nebo si rozšíříte) své dovednosti pro práci s předškolními dětmi z mateřských škol (ve věku 5 – 6 let) v oblasti rozvoje jejich sociálních dovedností v kontextu prevence rizikového chování.

Metodika „Kočičí zahrada“ je složena z dvanácti lekcí. Každou z nich tvoří samotný příběh z kočičí zahrady, jejíž obyvatelé prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy.

Naučíte se pracovat s jednotlivými lekcemi dle připraveného metodického postupu (manuálu), který nabízí jednotnou strukturu pro každou lekci – s uvedením konkrétních cílů, aktivit a pomůcek nezbytných pro další práci s dětmi. Rovněž si osvojíte, jak používat konkrétní otázky, které téma dále rozvíjí, pomáhají dětem se nad situací zamýšlet a řešit ji, a také se naučíte program evaluovat.

Cílová skupina: pedagogové MŠ (předškolní oddělení)

Termín: 29.5.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:00 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Anotace: Díky semináři „Kočičí zahrada“ se naučíte (nebo si rozšíříte) dovednosti pro práci s předškolními dětmi z mateřských škol (ve věku 5 – 6 let) v oblasti rozvoje jejich sociálních dovedností v kontextu prevence rizikového chování. Metodika „Kočičí zahrada“ je složena z dvanácti lekcí. Každou z nich tvoří samotný příběh z kočičí zahrady, jejíž obyvatelé prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy.

Naučíte se pracovat s jednotlivými lekcemi dle připraveného metodického postupu (manuálu), který nabízí jednotnou strukturu pro každou lekci – s uvedením konkrétních cílů, aktivit a pomůcek nezbytných pro další práci s dětmi. Rovněž si osvojíte, jak používat konkrétní otázky, které téma dále rozvíjí, pomáhají dětem se nad situací zamýšlet a řešit ji, a také se naučíte program evaluovat.

Cílová skupina: pedagogové MŠ (předškolní oddělení)

Termín: 29.5.2023

Časová dotace: 12:30 – 16:00 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

V kalendáři níže je nutné zvolit správný termín Vámi zvoleného vzdělávání! Termíny jednotlivých seminářů jsou uvedeny vždy u konkrétního semináře (viz výše).

Po naplnění kapacity semináře již nebude možné přihlásit se na daný seminář.
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
Leden 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Únor 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Březen 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Duben 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Květen 2023
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31