NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

SEMINÁŘE jsou pro účastníky BEZ POPLATKU (hrazeno z dotace MŠMT). Kapacita místnosti je omezená (max. 20 účastníků), přihlášky jsou řazeny dle data přijetí.

Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Kazuistická setkání pro školní psychology

Anotace: Nabízíme cyklus pravidelných celoročních kazuistických seminářů zaměřených na témata objevující se v práci školního psychologa v oblastech primární prevence rizikového chování žáků, především pokud jde o psychologickou práci s třídními kolektivy (selektivní a indikovaná prevence) i individuální konzultace s žáky, rodiči či pedagogy (potíže ve vztazích se spolužáky, pozice oběti či agresora v rámci narušených třídních vztahů, adiktologická témata – experimentování s návykovými látkami, netolismus; témata související s duševním zdravím apod.).

Setkávání s kolegy v rámci nabízených seminářů Vám umožní sdílet pozitivní i negativní zkušenosti z praxe i profesní rozvoj ve zmíněných oblastech. Semináře mají přesah do supervize a duševní hygieny. Náplní seminářů je rozbor kazuistik přinesených účastníky s využitím bálintovských prvků i předávání odborných informací a zkušeností.

Semináře vedou psycholožky s mnohaletou praxí v oblasti školní prevence rizikového chování (práce s třídními kolektivy, individuální poradenství i rodinné terapie).

Cílová skupina: školní psychologové ZŠ, SŠ

Termíny setkání pro školní rok 2023/2024 : 29.4., 28.5., 25.6. (pravidelně poslední úterý v měsíci)

Časová dotace: 15:00 – 16:30 hod.

Lektorky semináře: Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

Metodika prevence užívání návykových látek "Unplugged"

Anotace: Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“ je určena především žákům 6. – 7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Cílem setkání je seznámit účastníky se základními informacemi o programu, naučíte se pracovat s vybranými lekcemi dle připraveného metodického postupu. Realizátorem programu ve třídě je pak samotný vyškolený preventivní pracovník školy. Kurz je založen na interaktivním přístupu, budou využívány modelové situace, nácvik aktivit a diskuze s účastníky.

Cílová skupina: pedagogové 2. stupně ZŠ (např. se specializací na biologii, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu), výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové

Termín setkání: 7.5.2024

Časová dotace: 12:00 – 15:00 hod.

Lektorky semináře: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Místo konání semináře: PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno – Černá Pole

Přihlašujte se, prosím, přes kalendář níže.

V kalendáři níže je nutné zvolit správný termín Vámi zvoleného vzdělávání! Termíny jednotlivých seminářů jsou uvedeny vždy u konkrétního semináře (viz výše).

Po naplnění kapacity semináře již nebude možné přihlásit se na daný seminář.
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
Leden 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ledna, 2024Práce s problémovou skupinou v třídním kolektivu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Únor 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 února, 2024Kazuistický seminář pro ŠP
27
28
29
Březen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 března, 2024Dobronauti - Na stopě
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 března, 2024Kočičí zahrada
25
26 března, 2024Kazuistický seminář pro ŠP
26
27
28
29
30
31
Dostupné
Čekající
Rezervováno
Nedostupné
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 června, 2024kazuistický seminář pro ŠP
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
1 července, 2024kazuistické setkání pro ŠP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Srpen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31