KONFERENCE JMK 2016

“Práce školního poradenského pracoviště s ohledem na zdravé sociální klima v třídních kolektivech – příklady dobré praxe”