individuální poradenství a metodická podpora

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v resortu školství nabízíme odborné poradenství a metodické vedení nejen v oblasti prevence rizikového chování, ale i při řešení obtížných situací, s nimiž se během své praxe setkávají.

Obrátit se na nás můžete, jestliže potřebujete konzultovat:

  • řešení šikany nebo nezdravých vztahů ve třídě

  • přístup k žákům (studentům) s rizikovým chováním

  • postup při nevhodném chování žáků (studentů) směrem k pedagogům

  • postup při komunikaci s rodiči

  • tvorbu preventivních programů pro žáky a studenty

  • jak pracovat na vztazích v třídním kolektivu z pozice třídního či vstupujícího učitele

  • postup při řešení problematických situací ve vztahu s kolegy nebo vedením školy

  • postup v jiných obtížných situacích, se kterými se ve své práci setkáváte.

Dlouhodobým cílem naší práce je především posilování kompetencí pedagogů při práci s třídními kolektivy.

Spolupráce probíhá formou individuálních konzultací nebo formou podpůrné supervizní skupiny pro pedagogy .

Objednat se můžete zde: