Ahoj!

Níže na stránce pro Tebe máme jedno video. Pozorně se na ně podívej. 

Zkus se během sledování videa zamyslet nad tím, co bys s takovým videem dělal/a. Jak bys ho komentoval/a?
Jak se Ti video líbilo? Jak bys ho komentoval/a?

Asi si dokážeš představit, že komentáře u videa nebyly zrovna lichotivé a ve škole to neměl chlapec také jednoduché.

Jedná se o studenta střední školy, který natočil sám sebe při předvádění bojové scény z Hvězdných válek. Spolužáci mu nahrávku ukradli a dali na internet pro pobavení ostatních. Video bylo natočeno v roce 2002 a předpokládá se, že ho viděla téměř miliarda lidí a jedná se tak o nejsledovanější video na světě před tím, než vznikl Youtube. I teď na Youtube má více než 36 milionů zhlédnutí.
Nahrávka zaznamenala několik milionů stažení a byly k ní přidávány různé zvukové a světelné efekty (podívej se třeba sem). Časem vznikly různě upravené a sestřihané nahrávky využívající zároveň scény z filmů jako Pán prstenů, Matrix Reloaded, Kill Bill a jiné.

Chlapec na videu se jmenuje Ghyslain Raza a vzhledem ke svým důsledkům se jedná o první zdokumentovaný případ KYBERŠIKANY na světě. Zveřejnění mělo i soudní dohru, když chlapcova rodina zažalovala rodiny čtyř jeho spolužáků o sumu čtvrt miliónu kanadských dolarů a soud vyhráli.

Takhle Ghyslain vypadá dnes. Situaci zvládl a je z něj právník. 

Dodnes ho ale jeho minulost neopustila a stále je zván do různých pořadů skrze své video, které je už téměř dvacet let staré.

I přes zákaz šíření je video stále dostupné na Youtube a lidé, kteří neznají jeho původ, je stále nevhodně komentují.
Tento případ kyberšikany naštěstí dopadl dobře, ne vždy to tak ale bývá…
Tohle je Rebecca Ann Sedwick. Stala se terčem útoků svých spolužaček skrze údajný spor o chlapce, který se líbil více dívkám.

Tyto útoky trvaly přibližně dva roky a nepomohlo ani přemístění do jiné školy, či omezení užívání digitálních technologií. Následkem toho Rebecca trpěla depresemi a úzkostí a několikrát musela být hospitalizována v nemocnici.

V září roku 2013 byla nalezena mrtvá poté, co skočila z rampy opuštěné cementárny. Bylo to necelé dva měsíce před jejími 13. narozeninami.

Vyšetřováním bylo zjištěno, že si před smrtí změnila svoje jméno v komunikační aplikaci na „Ta mrtvá holka“ a svému stejně starému kamarádovi napsala zprávu: „Skočím, už to dál nezvládnu.“ Dále bylo zjištěno, že Rebecca před smrtí obdržela zprávy od spolužaček: „Ještě pořád jsi naživu?“, „Měla by ses zabít.“ apod.

Týden poté byly dvě její spolužačky obviněny z vážného pronásledování a šikany. Obvinění byla ale stažena pro nedostatek důkazů.

I takto může kyberšikana skončit. Případů kyberšikany každoročně přibývá…

KYBERŠIKANA - definice

Kyberšikana se zčásti propojuje nebo prolíná s klasickou šikanou ve fyzickém světě. V obou případech je potřeba šikanu/kyberšikanu odlišit od jednorázového útoku.

ŠIKANA je úmyslné, opakující se či déle probíhající jednání, jehož cílem je zranit oběť, která se nedokáže bránit. KYBERŠIKANA je definována jako zneužití informačních komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu pro výše zmíněné účely. Poškozenému je opakovaně ubližováno, což na něj má dlouhodobý negativní dopad. Takové jednání se zpravidla i stupňuje.

Ublížení není jednorázové, u kyberšikany agresor oběti ubližuje opakovaně – ale v online světě stačí jedno zveřejněné video, které shlédne tisíce dalších očí. Protože co je jednou na internetu, nelze lehce smazat a kopii může mít staženou kdokoliv!

 • ANONYMITA

  Anonymita je pouze zdánlivá, navíc ve většině případů jsou útočníci spolužáci. Kyberprostor dává útočníkovi falešný pocit bezpečí a díky tomu může útočit i jedinec, který by v reálném světě neměl fyzickou převahu.

 • NEZÁVISLOST NA MÍSTĚ A ČASE

  Útoky mohou probíhat z jakéhokoli místa a zcela nezávisle na čase.

 • PROMĚNA AGRESORA A OBĚTI

  Útočník dokonce nemusí znát naživo ani oběť samotnou. Účastnit se na ubližování může kdokoliv a kdykoliv proti komukoli.

 • PRO POBAVENÍ KOHOKOLIV

  Publikum může taktéž šířit kyberšikanu tím, že bude sdílet příspěvky, fotky, videa a jiné materiály. Kyberšikana tak může být i neúmyslná.

 • OBTÍŽNÁ KONTROLA

  Oběť kyberšikany je těžší rozpoznat, protože může mít tendenci dopad útoků bagatelizovat - děje se to přeci každému, tak to na internetu funguje apod.

 • RYCHLÉ ŠÍŘENÍ

  Internet je místo, kde má k informacím přístup každý a může je také dál šířit. Pokud si někdo fotografii nebo video stáhne, nejde tomu zabránit.

Formy a projevy kyberšikany

 • PUBLIKACE ZÁZNAMU

 • FALŠOVÁNÍ IDENTITY OBĚTI

 • UKRADENÍ IDENTITY OBĚTI

 • PONIŽOVÁNÍ A POMLOUVÁNÍ

 • PROVOKOVÁNÍ A NAPADÁNÍ

 • ZVEŘEJNĚNÍ TAJEMSTVÍ

 • VYLOUČENÍ Z ONLINE KOMUNITY

 • OBTĚŽOVÁNÍ A NAPADENÍ

 • PUBLIKACE ZÁZNAMU

 • FALŠOVÁNÍ IDENTITY OBĚTI

 • UKRADENÍ IDENTITY OBĚTI

 • PONIŽOVÁNÍ A POMLOUVÁNÍ

 • PROVOKOVÁNÍ A NAPADÁNÍ

 • ZVEŘEJNĚNÍ TAJEMSTVÍ

 • VYLOUČENÍ Z ONLINE KOMUNITY

 • OBTĚŽOVÁNÍ A NAPADENÍ

Seznámil/a ses s tím, co to kyberšikana je a jak může konkrétně vypadat. Teď se podíváme na pár tipů, jak se před ní dá chránit.

Jak se chránit před kyberšikanou?

 • Respektuj ostatní uživatele v on-line prostředí
 • Dobře si rozmysli, co a komu posíláš.
 • Chovej se s úctou k ostatním uživatelům, nevyvolávej zbytečné konflikty, vždy si promysli, zda bys to, co píšeš, dotyčnému dokázal říct i osobně.
 • Pokud si s něčím nevíš rady, zeptej se dospělé osoby (rodiče, učitele).
 • Nesděluj neznámým lidem své osobní údaje, podle nichž by tě mohl útočník vystopovat.
 • Nakládej se svým BEZPEČNÝM heslem opatrně.
 • Nikam si heslo nepiš, neukazuj ho ani blízkým přátelům. Ke každému účtu si vymysli jiné heslo.
 • Nepřipojuj se k nepřiměřeným projevům - provokování, ponižování, pomlouvání - podobné projevy raději nahlas.
 • Seznam se s pravidly dané služby (např. sociální sítě, YouTube, atd.), ať víš, co je zakázáno dělat.
 • Co je jednou na internetu, těžko získáš zpět.
Dozvěděl/a ses, co můžeš udělat pro to, abys kyberšikaně předešel/a, teď se podíváme na to, co dělat, když už se Ty, nebo někdo v tvém blízkém okolí stane obětí útoku v kyberprostoru.
 • UKONČIT - nekomunikuj s útočníkem, nemsti se. Pokud s útočníkem nebudeš dál komunikovat (chatovat, skypovat), nemůže tě poškodit. Nepřistupuj na vydírání!
 • OZNÁMIT - neboj se svěřit rodiči, či jiné dospělé osobě. S dalšími kroky budeš velice pravděpodobně potřebovat pomoc dospělého.
 • BLOKOVAT - zablokuj si příjem zpráv nebo hovorů od útočníka, změň svoji virtuální identitu.
 • SCHOVEJ - uchovej důkazy pro případné vyšetřování (např. zprávy, videozáznamy, odkazy na weby apod.).
 • ODHAL PACHATELE - pokud víš, o koho se jedná, nebo jak to zjistit, neboj se o tom říct dospělým. Útočník má odpovědnost za své chování a musí nést i důsledky.
 • BUĎ VŠÍMAVÝ - pokud si všimneš, že ve tvém okolí kyberšikana probíhá, neboj se to říct někomu dospělému i v případě, že máš jen podezření. Oběť kyberšikany potřebuje pomoc ostatních!
 • PODPOŘ OBĚŤ - oběť můžeš podpořit tím, že si s ní o situaci popovídáš. Je dobré vědět, že v tom není sama! Navíc teď víš, jak se zachovat při kyberútoku a můžeš oběti poskytnout rady, co má dělat.
Už jsme skoro na konci! Pojď si ještě na závěr procvičit, které z příkladových situací vykazují znaky šikany a které ne. Zkus si nejdřív přečíst celou situaci a pak rozhodni, zda se o šikanu jedná, či nikoli.
To je vše! Téma KYBERŠIKANY máme skoro za sebou. Teď už pro Tebe máme jen pár videí k tématu a jednu písničku na oddech od ONEMANSHOW Foundation.