Ahoj!

Níže na stránce pro Tebe máme jedno video. Pozorně se na ně podívej. 

Zkus se během sledování videa zamyslet nad tím, co bys s takovým videem dělal/a. Jak bys ho komentoval/a?
Jak se Ti video líbilo? Jak bys ho komentoval/a?

Asi si dokážeš představit, že komentáře u videa nebyly zrovna lichotivé a ve škole to neměl chlapec také jednoduché.

Jedná se o studenta střední školy, který natočil sám sebe při předvádění bojové scény z Hvězdných válek. Spolužáci mu nahrávku ukradli a dali na internet pro pobavení ostatních. Video bylo natočeno v roce 2002 a předpokládá se, že ho viděla téměř miliarda lidí a jedná se tak o nejsledovanější video na světě před tím, než vznikl Youtube. I teď na Youtube má více než 36 milionů zhlédnutí.
Nahrávka zaznamenala několik milionů stažení a byly k ní přidávány různé zvukové a světelné efekty (podívej se třeba sem). Časem vznikly různě upravené a sestřihané nahrávky využívající zároveň scény z filmů jako Pán prstenů, Matrix Reloaded, Kill Bill a jiné.

Chlapec na videu se jmenuje Ghyslain Raza a vzhledem ke svým důsledkům se jedná o první zdokumentovaný případ KYBERŠIKANY na světě. Zveřejnění mělo i soudní dohru, když chlapcova rodina zažalovala rodiny čtyř jeho spolužáků o sumu čtvrt miliónu kanadských dolarů a soud vyhráli.

Takhle Ghyslain vypadá dnes. Situaci zvládl a je z něj právník. 

Dodnes ho ale jeho minulost neopustila a stále je zván do různých pořadů skrze své video, které je už téměř dvacet let staré.

I přes zákaz šíření je video stále dostupné na Youtube a lidé, kteří neznají jeho původ, je stále nevhodně komentují.
Tento případ kyberšikany naštěstí dopadl dobře, ne vždy to tak ale bývá…
Tohle je Rebecca Ann Sedwick. Stala se terčem útoků svých spolužaček skrze údajný spor o chlapce, který se líbil více dívkám.

Tyto útoky trvaly přibližně dva roky a nepomohlo ani přemístění do jiné školy, či omezení užívání digitálních technologií. Následkem toho Rebecca trpěla depresemi a úzkostí a několikrát musela být hospitalizována v nemocnici.

V září roku 2013 byla nalezena mrtvá poté, co skočila z rampy opuštěné cementárny. Bylo to necelé dva měsíce před jejími 13. narozeninami.

Vyšetřováním bylo zjištěno, že si před smrtí změnila svoje jméno v komunikační aplikaci na „Ta mrtvá holka“ a svému stejně starému kamarádovi napsala zprávu: „Skočím, už to dál nezvládnu.“ Dále bylo zjištěno, že Rebecca před smrtí obdržela zprávy od spolužaček: „Ještě pořád jsi naživu?“, „Měla by ses zabít.“ apod.

Týden poté byly dvě její spolužačky obviněny z vážného pronásledování a šikany. Obvinění byla ale stažena pro nedostatek důkazů.

I takto může kyberšikana skončit. Případů kyberšikany každoročně přibývá…

TIPNI SI

Kolik procent českých dětí se už setkalo s některým projevem kyberšikany, jako je vydírání, průnik na účet, ztrapňování skrze foto/video aj.?

50,9%

To je každé druhé dítě..

Každé osmé dítě už zažilo situaci, kdy někdo bez svolení šířil nějakou jeho fotografii nebo video bez svolení. Vyhrožování fyzickým ublížením zažilo každé desáté dítě.

Kyberšikana se zčásti propojuje nebo prolíná s klasickou šikanou ve fyzickém světě. V obou případech je potřeba šikanu/kyberšikanu odlišit od jednorázového útoku.

ŠIKANA je úmyslné, opakující se či déle probíhající jednání, jehož cílem je zranit oběť, která se nedokáže bránit. KYBERŠIKANA je definována jako zneužití informačních komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu pro výše zmíněné účely. Poškozenému je opakovaně ubližováno, což na něj má dlouhodobý negativní dopad. Takové jednání se zpravidla i stupňuje.

Ublížení není jednorázové, u kyberšikany agresor oběti ubližuje opakovaně – ale v online světě stačí jedno zveřejněné video, které shlédne tisíce dalších očí. Protože co je jednou na internetu, nelze lehce smazat a kopii může mít staženou kdokoliv!

TIPNI SI

Kdo je nejčastější pachatel kyberšikany?

Spolužák ze třídy

Podle výzkumů je v celé jedné třetině případů na vině právě spolužák oběti kyberšikany.

TIPNI SI

Jsou to chlapci, nebo dívky, kdo se více účastní na kyberšikaně?

CHLAPCI

Nejčastěji se jedná o smíšenou skupinu – na internetu přeci jen může psát každý, ale více než dvě třetiny zpravidla tvoří chlapci.

KDE

se lze nejčastěji setkat s projevy kyberšikany? Při hraní online her, v prostředí e-mailu, na sociální síti, v chatu, v diskusních fórech, nebo jinde?

NA SOCIÁLNÍ SÍTI

se lze nejčastěji setkat s projevy kyberšikany. Dokonce se zde odehraje devět z deseti případů kyberšikany.
 • ANONYMITA

  Anonymita je pouze zdánlivá, navíc ve většině případů jsou útočníci spolužáci. Kyberprostor dává útočníkovi falešný pocit bezpečí a díky tomu může útočit i jedinec, který by v reálném světě neměl fyzickou převahu.

 • NEZÁVISLOST NA MÍSTĚ A ČASE

  Útoky mohou probíhat z jakéhokoli místa a zcela nezávisle na čase.

 • PROMĚNA AGRESORA A OBĚTI

  Útočník dokonce nemusí znát naživo ani oběť samotnou. Účastnit se na ubližování může kdokoliv a kdykoliv proti komukoli.

 • PRO POBAVENÍ KOHOKOLIV

  Publikum může taktéž šířit kyberšikanu tím, že bude sdílet příspěvky, fotky, videa a jiné materiály. Kyberšikana tak může být i neúmyslná.

 • OBTÍŽNÁ KONTROLA

  Oběť kyberšikany je těžší rozpoznat, protože může mít tendenci dopad útoků bagatelizovat - děje se to přeci každému, tak to na internetu funguje apod.

 • RYCHLÉ ŠÍŘENÍ

  Internet je místo, kde má k informacím přístup každý a může je také dál šířit. Pokud si někdo fotografii nebo video stáhne, nejde tomu zabránit.

Formy a projevy kyberšikany

 • PUBLIKACE ZÁZNAMU

 • FALŠOVÁNÍ IDENTITY OBĚTI

 • UKRADENÍ IDENTITY OBĚTI

 • PONIŽOVÁNÍ A POMLOUVÁNÍ

 • PROVOKOVÁNÍ A NAPADÁNÍ

 • ZVEŘEJNĚNÍ TAJEMSTVÍ

 • VYLOUČENÍ Z ONLINE KOMUNITY

 • OBTĚŽOVÁNÍ A NAPADENÍ

 • PUBLIKACE ZÁZNAMU

 • FALŠOVÁNÍ IDENTITY OBĚTI

 • UKRADENÍ IDENTITY OBĚTI

 • PONIŽOVÁNÍ A POMLOUVÁNÍ

 • PROVOKOVÁNÍ A NAPADÁNÍ

 • ZVEŘEJNĚNÍ TAJEMSTVÍ

 • VYLOUČENÍ Z ONLINE KOMUNITY

 • OBTĚŽOVÁNÍ A NAPADENÍ

Seznámil/a ses s tím, co to kyberšikana je a jak může konkrétně vypadat. Teď se podíváme na pár tipů, jak se před ní dá chránit.

Jak se chránit před kyberšikanou?

 • Respektuj ostatní uživatele v on-line prostředí
 • Dobře si rozmysli, co a komu posíláš.
 • Chovej se s úctou k ostatním uživatelům, nevyvolávej zbytečné konflikty, vždy si promysli, zda bys to, co píšeš, dotyčnému dokázal říct i osobně.
 • Pokud si s něčím nevíš rady, zeptej se dospělé osoby (rodiče, učitele).
 • Nesděluj neznámým lidem své osobní údaje, podle nichž by tě mohl útočník vystopovat.
 • Nakládej se svým BEZPEČNÝM heslem opatrně.
 • Nikam si heslo nepiš, neukazuj ho ani blízkým přátelům. Ke každému účtu si vymysli jiné heslo.
 • Nepřipojuj se k nepřiměřeným projevům - provokování, ponižování, pomlouvání - podobné projevy raději nahlas.
 • Seznam se s pravidly dané služby (např. sociální sítě, YouTube, atd.), ať víš, co je zakázáno dělat.
 • Co je jednou na internetu, těžko získáš zpět.
Dozvěděl/a ses, co můžeš udělat pro to, abys kyberšikaně předešel/a, teď se podíváme na to, co dělat, když už se Ty, nebo někdo v tvém blízkém okolí stane obětí útoku v kyberprostoru.
 • UKONČIT - nekomunikuj s útočníkem, nemsti se. Pokud s útočníkem nebudeš dál komunikovat (chatovat, skypovat), nemůže tě poškodit. Nepřistupuj na vydírání!
 • OZNÁMIT - neboj se svěřit rodiči, či jiné dospělé osobě. S dalšími kroky budeš velice pravděpodobně potřebovat pomoc dospělého.
 • BLOKOVAT - zablokuj si příjem zpráv nebo hovorů od útočníka, změň svoji virtuální identitu.
 • SCHOVEJ - uchovej důkazy pro případné vyšetřování (např. zprávy, videozáznamy, odkazy na weby apod.).
 • ODHAL PACHATELE - pokud víš, o koho se jedná, nebo jak to zjistit, neboj se o tom říct dospělým. Útočník má odpovědnost za své chování a musí nést i důsledky.
 • BUĎ VŠÍMAVÝ - pokud si všimneš, že ve tvém okolí kyberšikana probíhá, neboj se to říct někomu dospělému i v případě, že máš jen podezření. Oběť kyberšikany potřebuje pomoc ostatních!
 • PODPOŘ OBĚŤ - oběť můžeš podpořit tím, že si s ní o situaci popovídáš. Je dobré vědět, že v tom není sama! Navíc teď víš, jak se zachovat při kyberútoku a můžeš oběti poskytnout rady, co má dělat.
Už jsme skoro na konci! Pojď si ještě na závěr procvičit, které z příkladových situací vykazují znaky šikany a které ne. Zkus si nejdřív přečíst celou situaci a pak rozhodni, zda se o šikanu jedná, či nikoli.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Kamarád Ti pošle ošklivou SMS zprávu, ve které Tě uráží, ale pak už to znova neudělá.
 • Ne.
  Kyberšikana se vyznačuje tím, že je opakovaná a intenzivní.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Sourozenec Ti bez Tvého svolení vzal mobil a ukázal rodičům fotky v galerii.
 • NE.
  Tohle kyberšikana není – sice je to od sourozence podpásovka, ale rodiče mají právo vidět obsah tvého mobilu, dokud nejsi plnoletý.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Spolužák upravil Tvoji fotku a máš na ní velký nos a oslí uši. Požádal jsi ho, aby fotku smazal. Neposlechl a rozeslal fotku ostatním ve třídě.
 • ANO
  Máš body k dobru za to, že jsi se snažil se s ním domluvit na řešení situace!

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Spolužáci natočili spolužačku o přestávce, jak jí svačinu. K videu přidali vtipnou hudbu a posměšné komentáře a video dali na YouTube.
 • ANO.
  Jde o kyberšikanu.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Někdo vytvořil falešný profil na sociální síti s Tvojí fotografií i jménem a pomocí něj uráží a pomlouvá další lidi na internetu.
 • ANO.
  Je to kyberšikana a navíc i krádež identity. Obojí je trestné.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Odmítl jsi spolužákovi nechat opsat domácí úkol a on napsal na Tvůj profil na Facebooku, že jsi šprt.
 • NE.
  Nejedná se o kyberšikanu. Lidé mají právo vyjádřit i negativní názor.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Rodiče Ti zabavili mobil, protože sis neuklidil pokoj, jak jste se domluvili.
 • NE.
  S tímhle argumentem u nich neobstojíš, nejedná se o kyberšikanu.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Spolužák Ti vyhrožuje, že pokud mu nedáš kapesné, rozešle Tvoji upravenou fotku celé škole.
 • ANO
  Jedná se o kyberšikanu. Vydírání je také kyberšikana, i když se ještě nešíří veřejně.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Parta starších kluků z devítky každé ráno bere jednomu druhákovi svačinu před školou. Tomu se to očividně nelíbí, ale bojí se bránit.
 • NE.
  Nejde o kyberšikanu, ALE může se jednat o ŠIKANU. Bylo by vhodné to někomu dospělému říct.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Kamarád Ti pošle ošklivou SMS zprávu, ve které Tě uráží, ale pak už to znova neudělá.
 • Ne.
  Kyberšikana se vyznačuje tím, že je opakovaná a intenzivní.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Spolužáci natočili spolužačku o přestávce, jak jí svačinu. K videu přidali vtipnou hudbu a posměšné komentáře a video dali na YouTube.
 • ANO.
  Jde o kyberšikanu.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Rodiče Ti zabavili mobil, protože sis neuklidil pokoj, jak jste se domluvili.
 • NE.
  S tímhle argumentem u nich neobstojíš, nejedná se o kyberšikanu.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Sourozenec Ti bez Tvého svolení vzal mobil a ukázal rodičům fotky v galerii.
 • NE.
  Tohle kyberšikana není – sice je to od sourozence podpásovka, ale rodiče mají právo vidět obsah tvého mobilu, dokud nejsi plnoletý.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Někdo vytvořil falešný profil na sociální síti s Tvojí fotografií i jménem a pomocí něj uráží a pomlouvá další lidi na internetu.
 • ANO.
  Je to kyberšikana a navíc i krádež identity. Obojí je trestné.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Spolužák Ti vyhrožuje, že pokud mu nedáš kapesné, rozešle Tvoji upravenou fotku celé škole.
 • ANO
  Jedná se o kyberšikanu. Vydírání je také kyberšikana, i když se ještě nešíří veřejně.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Spolužák upravil Tvoji fotku a máš na ní velký nos a oslí uši. Požádal jsi ho, aby fotku smazal. Neposlechl a rozeslal fotku ostatním ve třídě.
 • ANO
  Máš body k dobru za to, že jsi se snažil se s ním domluvit na řešení situace!

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Odmítl jsi spolužákovi nechat opsat domácí úkol a on napsal na Tvůj profil na Facebooku, že jsi šprt.
 • NE.
  Nejedná se o kyberšikanu. Lidé mají právo vyjádřit i negativní názor.

PŘÍKLAD SITUACE

ODPOVĚĎ

 • Parta starších kluků z devítky každé ráno bere jednomu druhákovi svačinu před školou. Tomu se to očividně nelíbí, ale bojí se bránit.
 • NE.
  Nejde o kyberšikanu, ALE může se jednat o ŠIKANU. Bylo by vhodné to někomu dospělému říct.
To je vše! Téma KYBERŠIKANY máme skoro za sebou. Teď už pro Tebe máme jen pár videí k tématu a jednu písničku na oddech od ONEMANSHOW Foundation.