KYBERSTALKING

Tentokrát si vezmeme do hledáčku velmi závažné téma. Přečti si krátký příběh níže.
Povíme si příběh o dvou žácích, které pojmenujeme třeba Anežka a Libor. Oba chodí na druhý stupeň, ale každý z nich do jiné třídy.

Poprvé se setkali na jedné školní akci a téměř okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Začali spolu tedy chodit. Po nějaké době si Anežka uvědomila, že ji Libor omezuje. Zakazoval jí například schůzky s kamarádkami a měl potřebu sledovat každý její krok. Rozhodla se tedy, že se s Liborem rozejde.

Libor ale jejich rozchod neunesl a začal Anežku bombardovat zprávami přes Facebook, Viber, TikTok i přes smsky. Ve zprávách se snažil Libor nejdříve vzbudit Anežčinu lítost, ale postupem času jí začal vyhrožovat, že pokud se k němu nevrátí, tak rozešle její intimní fotografie spolužákům. Výhrůžky se postupně stupňovaly a různě obměňovaly. Libor si dokonce zakládal nové profily na sociálních sítích, když jej Anežka blokovala.

Anežka se po několika měsících konečně svěřila rodičům a spolu s nimi šla podat na Libora trestní oznámení.

Slovo STALKING představuje dlouhodobé, opakované a systematické obtěžování nebo pronásledování. Útočník svou oběť sleduje a vyhrožuje jí, nebo jejím blízkým a vyvolává tak pocity strachu a omezování

KYBERSTALKING je verze stalkingu, kde hrají hlavní roli digitální technologie. Pronásledovatel používá především sociální sítě a informace z dalších zdrojů dostupných na webu, aby si našel informace o své oběti a by jí jejich prostřednictvím ubližoval.
Základní informace už máme, tak se pojďme podívat na nejčastější projevy stalkingu.
1. OPAKOVANÉ A DLOUHODOBÉ POKUSY KONTAKTOVAT OBĚŤ
  Pomocí e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů přes sociální sítě, zasíláním zásilek s dárky apod. Zprávy mohou být příjemné až veselé, ale také mohou být urážející a zastrašující.
2. DEMONSTROVÁNÍ MOCI A SÍLY STALKERA
  Důraz na výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy.

  V oblasti internetu se stalker spíše omezuje na to, že oběť zastrašuje svými poznatky o ní, kdy jí píše, že ví, co dělá, co má na sobě, kde je apod.

3. STALKER SE VYDÁVÁ ZA OBĚŤ
  Předstírá, že se mu jeho oběť mstí, může na oběť podat i trestní oznámení. Snaha je zde obrátit veřejné mínění na svoji stranu.
3. NIČENÍ MAJETKU OBĚTI
  Rozbíjení oken, poškozování auta nebo kola, ubližování domácím zvířatům, zasílání počítačových virů aj.
5. POŠKOZOVÁNÍ POVĚSTI OBĚTI
  Šíření nepravdivých informací s využitím např. speciálně založené internetové stránky, nebo s využitím falešného profilu na sociální síti.

Tipni si

Kdo je nejčastější kyberstalker?
a) člen rodiny
b) ex-partner/ka
c) kamarád/ka
d) cizí člověk

b) ex-partner/ka

Podle statistiky je kyberstalkerem v celé polovině případů bývalý partner.

TIPNI SI

Jsou častěji pachateli muži, nebo ženy?

MUŽI

Pachateli jsou častěji muži, avšak ženy jsou v roli stalkera cílevědomější, vytrvalejší a vynalézavější.

Pojďme se podívat na to, proč se někdo k něčemu takovému uchýlí.

 • TOTÁLNÍ KONTROLA A MOC NAD OBĚTÍ
Ziskem je kontrola nad životem oběti. Často se jedná o motivaci, která velmi ohrožuje život oběti.
 • PÉČE A STAROST O OBĚŤ
Ziskem je vztah s obětí, která stalkera zaujala.
 • ZÁŠŤ A NEPŘÁTELSTVÍ
Ziskem je destrukce dosavadního způsobu života oběti, rodinných, školních a jiných vztahů.

A kdo takový stalker je?

1. BÝVALÝ PARTNER
  Není schopen přijmout ukončení vztahu. Může se jednat nejenom o vztah partnerský, ale i pracovní, obchodní aj.
2. UCTÍVAČ
  Snaha navázat kontakt se zbožňovanou osobou. Jakákoli, i negativní reakce, oběti ho povzbuzuje a motivuje k dalšímu jednání. Často do této skupiny spadají stalkeři celebrit.
3. NEOBRATNÝ NÁPADNÍK
  Touží po romantickém vztahu, ale skrze své slabé sociální a komunikační dovednosti jej neumí navázat.
4. UBLÍŽENÝ PRONÁSLEDOVATEL
  Chce se pomstít za skutečně nebo domnělé zranění, které mu oběť způsobila. Většinou je jedná o velmi vytrvalý typ stalkera.
5. POBLOUZNĚNÝ MILOVNÍK
  žije v iluzi, že je oběti milován. Vysvětluje si tak i všechno chování oběti směrem k němu. Stalkeři z této kategorie často trpí psychickým onemocněním a je tedy potřeba pomoc psychologa či psychiatra.
6. SEXUÁLNÍ ÚTOČNÍK
  se snaží o sexuálně motivovaný útok. V repertoáru tohoto typu stalkera jsou obscénní telefonní hovory, posílání nevhodných fotografií, snaha ukrást osobní věci oběti apod.
Kyberstalking jako takový můžeme najít u všech výše zmíněných typů pronásledovatelů. K formám, které jsou zmíněny výše, tedy přibývá využití komunikačních a informačních technologií, díky kterým může o oběti zjistit mnohem více informací.
Bavili jsme se o tom, co to stalking je, jak vypadá takový agresor a teď si popíšeme dopady na oběť stalkingu.

UHODNI

Kolik lidí v populaci má zkušenost se stalkingem?
a) jeden člověk z deseti
b) pět lidí z deseti
c) jeden člověk ze sta

a) jeden člověk z deseti

Jedná se o zjištění z celosvětového průzkumu. V drtivé většině případů byly obětmi ženy.

jaké jsou následky stalkingu pro oběť?


a) trpí poruchami spánku
b) vyhýbá se některým místům
c) změnila své bydliště/školu/práci
d) fyzické zranění nebo smrt
e) pět lidí z deseti

VŠE UVEDENÉ

Následky stalkingu zahrnují všechny zmíněné body a ještě mnohem víc!

Koukni níže!

Obecně lze dopady stalkingu na oběť rozdělit do těchto tří kategorií.
DOPADY NA PSYCHIKU
DOPADY NA PSYCHIKU
Read More
 • úzkost, nervozita, panika, deprese, nespavost
 • nedůvěra k ostatním lidem
 • vztek a agrese
 • snížení sebeúcty a sebehodnocení
DOPADY NA FYZICKÉ ZDRAVÍ
DOPADY NA FYZICKÉ ZDRAVÍ
Read More
 • bolesti hlavy, žaludeční nevolnost a zvracení
 • nechutenství k jídlu
 • kožní vyrážky způsobené psychickým tlakem
DOPADY NA CHOVÁNÍ OBĚTI
DOPADY NA CHOVÁNÍ OBĚTI
Read More
 • strach z užívání internetu
 • potenciálně rizikové trávení volného času - užívání alkoholu nebo jiných drog, přejídání apod.

Už jsme téměř na konci! Máš už téměř všechny informace, tak se pojďme podívat ještě na to, jak se před stalkingem bránit!

1. PŘERUŠIT OSOBNÍ KONTAKTY S PRONÁSLEDOVATELEM a neodpovídat na telefonáty, nereagovat na zprávy, nescházet se.

2. VYHÝBAT SE MÍSTŮM, KDE BY MOHLO DOJÍT K SETKÁNÍ SE STALKEREM

3. SNAŽIT SE PROJEVY PRONÁSLEDOVÁNÍ ZDOKUMENTOVAT, aby bylo možné případně využít jako důkazy.

4. VYHLEDAT POMOC, ať už u přátel, nebo u policie, školy, či jiné instituce.

5. MIMO DOMOV SE POHYBOVAT S DALŠÍ OSOBOU

6. NOSIT U SEBE LEGÁLNÍ PROSTŘEDKY PRO SVOU OBRANU jako jsou např. pepřový sprej a alarm.

7. NEZVEŘEJŇOVAT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE – především telefonní číslo a adresu bydliště.

8. KONTAKTOVAT ODBORNÉ INSTITUCE, které se touto problematikou zabývají.

9. KONTAKTOVAT POLICII ČR, a to především v situacích, kdy oběť pociťuje intenzivní strach.

To je od nás v tomhle tématu vše!